A novel lncRNA MTAR1 promotes cancer development through IGF2BPs mediated post-transcriptional regulation of c-MYC

Authors Yunfeng Gao  , Ming Jiang  , Fangqin Guo , Xuejiao Liu  , Qi Zhang , Sen Yang , Yiu To Yeung , Ran Yang , Keke Wang , Qiong Wu  , Dandan Zhang , Chengjuan Zhang , Kyle Vaughn Laster , Mengmeng Ge , Wenna Nie , Kangdong Liu    , Zigang Dong    
Details Yunfeng Gao et al; Oncogene; 2022;
DOI 10.1038/s41388-022-02464-x
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.