Biomolecular condensates: Formation mechanisms, biological functions, and therapeutic targets

Authors Xin Niu  , Lei Zhang , Yuchen Wu , Zhi Zong , Bin Wang , Jisheng Liu , Long Zhang , Fangfang Zhou 
Details Xin Niu et al; MedComm (2020); 2023;
DOI 10.1002/mco2.223
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.