CD-NTase family member MB21D2 promotes cGAS-mediated antiviral and antitumor immunity

Authors Hansen Liu, Zhenzhen Yan, Deyu Zhu, Haiyan Xu, Feng Liu, Tian Chen, Honghai Zhang, Yi Zheng, Bingyu Liu, Lei Zhang, Wei Zhao, Chengjiang Gao
Details Hansen Liu et al; Cell Death Differ; 2023
DOI 10.1038/s41418-023-01116-1
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.