CTCF organizes inter-A compartment interactions through RYBP-dependent phase separation

Authors Chao Wei, Lumeng Jia, Xiaona Huang, Jin Tan, Mulan Wang, Jing Niu, Yingping Hou, Jun Sun, Pengguihang Zeng, Jia Wang, Li Qing, Lin Ma, Xinyi Liu, Xiuxiao Tang, Fenjie Li, Shaoshuai Jiang, Jingxin Liu, Tingting Li, Lili Fan, Yujie Sun, Juntao Gao, Cheng Li, Junjun Ding
Details Chao Wei et al; Cell Res; 2022
DOI 10.1038/s41422-022-00676-0
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.