Liquid-liquid phase separation in DNA double-strand breaks repair

Authors Yun-Long Wang     , Wan-Wen Zhao   , Jie Shi   , Xiang-Bo Wan    , Jian Zheng  , Xin-Juan Fan    
Details Yun-Long Wang et al; Cell Death Dis; 2023;
DOI 10.1038/s41419-023-06267-0
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.