LSM14B controls oocyte mRNA storage and stability to ensure female fertility

Authors Li-Ying Shan  , Yu Tian  , Wen-Xiang Liu  , Hai-Tao Fan , Feng-Guo Li , Wen-Juan Liu , Ang Li  , Wei Shen , Qing-Yuan Sun , Yong-Bin Liu , Yang Zhou , Teng Zhang 
Details Li-Ying Shan et al; Cell Mol Life Sci; 2023;
DOI 10.1007/s00018-023-04898-2
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.