Multivalent Weak Interactions Between Assembly Units Drive Synaptonemal Complex Formation

Authors Zhenguo Zhang , Songbo Xie , Ruoxi Wang , Shuqun Guo , Qiuchen Zhao , Hui Nie , Yuanyuan Liu , Fengguo Zhang , Miao Chen , Libo Liu , Xiaoqian Meng , Min Liu , Li Zhao  , Monica P Colaiácovo , Jun Zhou  , Jinmin Gao 
Details Zhenguo Zhang et al; J Cell Biol; 2020
DOI 10.1083/jcb.201910086
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.