Phase Separation and Cytotoxicity of Tau Are Modulated by Protein Disulfide Isomerase and S-nitrosylation of This Molecular Chaperone

Authors Kan Wang , Jia-Qi Liu , Tao Zhong , Xiao-Ling Liu , Yan Zeng , Xinhua Qiao , Ting Xie , Yuzhe Chen , Ying-Ying Gao , Bo Tang , Jia Li , Jun Zhou , Dai-Wen Pang , Jie Chen , Chang Chen , Yi Liang 
Details Kan Wang et al; J Mol Biol; 2020
DOI 10.1016/j.jmb.2020.02.013
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation