Phase separation is required for PML nuclear body biogenesis and function

Authors Wenyu Wu  , Yangxia Tan  , Hongxin Yin  , Minghao Jiang  , Yanling Jiang  , Xiaodan Ma  , Tong Yin  , Yuwen Li  , Hao Zhang  , Xun Cai  , Guoyu Meng  
Details Wenyu Wu et al; FASEB J; 2023 Jun;
DOI 10.1096/fj.202300216R
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.