Must Read

Phase separation of EB1 guides microtubule plus-end dynamics

Authors Xiaoyu Song   , Fengrui Yang   , Tongtong Yang  , Yong Wang  , Mingrui Ding   , Linge Li  , Panpan Xu , Shuaiyu Liu  , Ming Dai , Changbiao Chi , Shengqi Xiang , Chao Xu , Dong Li , Zhikai Wang  , Lin Li , Donald L Hill , Chuanhai Fu , Kai Yuan , Pilong Li , Jianye Zang , Zhonghuai Hou , Kai Jiang , Yunyu Shi , Xing Liu  , Xuebiao Yao 
Details Xiaoyu Song et al; Nat Cell Biol; 2022;
DOI 10.1038/s41556-022-01033-4
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.