Must Read

Rationalized deep learning super-resolution microscopy for sustained live imaging of rapid subcellular processes

Authors Chang Qiao   , Di Li  , Yong Liu  , Siwei Zhang   , Kan Liu , Chong Liu  , Yuting Guo , Tao Jiang  , Chuyu Fang , Nan Li , Yunmin Zeng , Kangmin He  , Xueliang Zhu , Jennifer Lippincott-Schwartz , Qionghai Dai    , Dong Li  
Details Chang Qiao et al; Nat Biotechnol; 2022;
DOI 10.1038/s41587-022-01471-3
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.