ROS regulated reversible protein phase separation synchronizes plant flowering

Authors Xiaozhen Huang   , Shudong Chen    , Weiping Li , Lingli Tang   , Yueqin Zhang   , Ning Yang  , Yupan Zou  , Xiawan Zhai  , Nan Xiao   , Wei Liu   , Pilong Li , Cao Xu  
Details Xiaozhen Huang et al; Nat Chem Biol; 2021;
DOI 10.1038/s41589-021-00739-0
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.