Seneca Valley Virus 3C Protease Inhibits Stress Granule Formation by Disrupting eIF4GI-G3BP1 Interaction

Authors Wei Wen  , Qiongqiong Zhao  , Mengge Yin  , Liuxing Qin  , Junjie Hu , Huanchun Chen    , Xiangmin Li    , Ping Qian    
Details Wei Wen et al; Front Immunol; 2020;
DOI 10.3389/fimmu.2020.577838
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.