Stress induces cytoprotective TDP-43 nuclear bodies through lncRNA NEAT1-promoted phase separation

Authors Chen Wang, Yongjia Duan, Gang Duan, Zhiwei Ma, Kai Zhang, Xue Deng, Beituo Qian, Jinge Gu, Qiangqiang Wang, Shuang Zhang, Lin Guo, Cong Liu, Yanshan Fang
Details bioRxiv. October 12, 2019
DOI 10.1101/802058
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.