TRIM28-mediated nucleocapsid protein SUMOylation enhances SARS-CoV-2 virulence

Authors Jiang Ren  , Shuai Wang  , Zhi Zong  , Ting Pan  , Sijia Liu , Wei Mao , Huizhe Huang , Xiaohua Yan , Bing Yang  , Xin He , Fangfang Zhou , Long Zhang  
Details Jiang Ren et al; Nat Commun; 2024;
DOI 10.1038/s41467-023-44502-6
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.