YTHDF1 promotes mRNA degradation via YTHDF1-AGO2 interaction and phase separation

Authors Jiong Li  , Ke Chen , Xin Dong , Yating Xu , Qi Sun , Honghong Wang , Zhen Chen , Cong Liu , Rong Liu , Zhe Yang , Xiangfei Mei , Rongyu Zhang , Liuping Chang , Zongwen Tian , Jianjun Chen , Kaiwei Liang , Chunjiang He , Mengcheng Luo  
Details Jiong Li et al; Cell Prolif; 2021;
DOI 10.1111/cpr.13157
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.