YY1 complex in M2 macrophage promotes prostate cancer progression by upregulating IL-6

Authors Saisai Chen   , Kai Lu   , Yue Hou  , Zonghao You   , Chuanjun Shu  , Xiaoying Wei , Tiange Wu  , Naipeng Shi  , Guangyuan Zhang  , Jianping Wu  , Shuqiu Chen  , Lihua Zhang , Wenchao Li  , Dingxiao Zhang , Shenghong Ju , Ming Chen  , Bin Xu  
Details Saisai Chen et al; J Immunother Cancer; 2023 Apr;
DOI 10.1136/jitc-2022-006020
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.