Must Read

Hormone-induced enhancer assembly requires an optimal level of hormone receptor multivalent interactions

Authors Lizhen Chen , Zhao Zhang , Qinyu Han , Barun K Maity , Leticia Rodrigues , Emily Zboril , Rashmi Adhikari , Su-Hyuk Ko , Xin Li , Shawn R Yoshida , Pengya Xue , Emilie Smith , Kexin Xu , Qianben Wang , Tim Hui-Ming Huang , Shasha Chong , Zhijie Liu 
Details Lizhen Chen et al; Mol Cell; 2023;
DOI 10.1016/j.molcel.2023.08.027
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.