Must Read

LATS2 condensates organize signalosomes for Hippo pathway signal transduction

Authors Min Qin , Ershuo Geng , Jingning Wang , Man Yu , Tianqi Dong , Shasha Li , Xiao Zhang , Jiaming Lin , Mingjun Shi , Juebei Li , Huixia Zhang , Lian Chen , Xiaolei Cao , Liu Huang , Mingwei Wang , Yan Li , Xiang-Ping Yang , Bin Zhao , Shuguo Sun 
Details Min Qin et al; Nat Chem Biol; 2024;
DOI 10.1038/s41589-023-01516-x
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.